Ska du styrketräna om du ägnar dig åt konditionssporter?

Frågan om den som ägnar sig åt konditionsporter som löpning och så vidare ska styrketräna är något som diskuterats under många år. Huvudargumentet hos de som motsätter sig styrketräning brukar vara att den leder till ökad muskelmassa vilket i sin tur gör att, till exempel, löparen får ett antal extrakilon springa omkring med.

De senaste rönen inom området verkar dock entydigt visa att rätt utformad styrketräning ger väldigt goda konsekvenser. Det ska dock vara betoning just på rätt utformad styrketräning, det gynnar knappast löparen att bygga upp en kropp som en muskelbyggare. Däremot ligger det i varje sportutövares intresse att förebygga skador och att genom kompletterande träning förbättra förutsättningarna inom den sport man i första hand ägnar sig åt. Undersökningar har visat att styrketräning kan sänka förekomsten av skador med upp till två tredjedelar för någon som utövar konditionssport.

Om du i första hand ägnar dig åt någon konditionssport men känner att det här med att träna på gym kanske skulle kunna vara ett bra komplement finns det några saker att ta i beaktande.

Om du vill bygga muskler lyfter du lite men tungt, det vill säga få repetitioner med tunga vikter. För löparen, simmaren, cyklisten och så vidare gäller många repitioner på lite vikt. På så sätt tränar du upp uthålligheten, samtidigt som styrketräningen innebär ett mer specifikt fokus på enskilda muskelgrupper, eller till och med individuella muskelfästen.

Det innebär naturligtvis också högre möjligheter till att fokusera på delar av kroppen som kanske har plågat dig tidigare. Många löpare får till exempel problem med sina knän. Med knälyft och liknande övningar på gymmet stärka dock knän såpass att problemen kan minska ordentligt.

Det spelar ingen roll vilken sport du ägnar dig åt. Var inte rädd för att gå till gymmet någon gång i veckan. Det kan bara hjälpa dig.